Ledelse på erhvervsskolerne i perioden 1990 til idag

Pluss Leadership gennemfører i disse år et større projekt for undervisningsministeriet. I den forbindelse optog Pluss en podcast, som er tilgængelig på LinkedIn

se https://www.linkedin.com/company/lip-projekt/

Neden for har jeg angivet på skrift mit indlæg i podcasten. 

 Ændringer i ledelsen

I 1991 kom nogle heftige reformer i erhvervsskolesystemet. Der blev indført en skole- og en virksomhedsadgangsvej til uddannelserne. Undervisningen skulle være helhedsorienteret byggende på projektpædagogik og tværfaglighed. I praksis skete der nu ikke så meget ved det.

 

Læs mere .......

 

Fremtidens organisation

2016 blev et år, mange vil huske for en overflod af uforudsete hændelser på den store som den lille scene. Mest markant for os er den svigtende tro på fremtiden som noget positivt. Overalt er der bevægelser, som ønsker, at tiden stopper, eller måske endda skrues tilbage – for fremtiden bringer ikke noget godt. Vi deler ikke den tro. Men vi tror, at der er behov for et eller flere paradigmeskift.

Med salig Asger Jorn siger vi, der ingen grund til at gå nogen steder, hvis man ikke går til yderligheder. På de følgende linjer folder vi strøtanker ud til en anden ledelsesform, en ledelsesform, som rækker ind i det 21. årh. 

Læs mere .....